Fidelity odašiljač 50kW - specifikacija

FIDELITY 50 - TEHNIČKI PODACI:
Izlazna snaga: 50 kW sa 135 % vršne vrijednosti pozitivne poluperiode modulacionog signala
Frekvencijski opseg: 525 kHz – 1605 kHz
Frekvencijska stabilnost: ± 2 x 10-7
Mrežni AC ulaz:   
400 VAC ± 10 % trofazno, 50 Hz 4 žice
(ostali parametri na zahtjev)
Varijacija napajanja: -10 % do +10 % napona 50 Hz
Zaštita od tranzijenata: Zadovoljava IEC 587 zahtjeve
Faktor snage: > 0,9
Ulazni audio otpor:
uravnotežen ulaz bez transformatora
> 20 kΩ ili 600 Ω interni odabir pomoću kratkospojnika
Ulazna audio razina: - 10 do + 10 dBm, podesivo u koracima od 0,5 dB
VF impedancija opterećenja: 50 Ω, neuravnoteženo
Dopušteni VSWR: < 1,5
Zračenje ormara odašiljača te harmonička i sporedna zračenja: Zadovoljava CCIR zahtjeve.
Ukupna učinkovitost: ≥ 85 %, tipično 90 %
down 1 03
Audio Performanse
Audio frekvencijski odziv: ± 1 dB, 30 Hz do 10 kHz.
Ukupna harmonijska distorzija: 0,8 % ili manje na 95 % modulacije, 30 Hz do 10 kHz
Brum i šum:   
-65 dB ili bolje ispod 100 % modulacije (neponderirani).
-70 dB (Izmjereno s IEC – A filterom)
down 1 03
Klimatski uvjeti
Temperatura: 0 ºC to 45 ºC
Nadmorska visina: Do 3000 metara.
Raspon vlažnosti: 0 do 95 %, ne kondenzirajuće.
MTBF / MTTR 10000 h / 15 min
down 1 03

Odašiljač 50 kW

Odašiljač 50 kW

RIZ FIDELITY 50 je najnovija linija RIZ-ovih srednjevalnih digitalnih poluvodičkih odašiljača, s izlaznom snagom od 50 kW, sposobnih za AM ili DRM način rada.
Prebacivanje između AM / DRM načina rada vrši se pritiskom na jednu tipku u glavnom izborniku. DRM modulator integriran je u odašiljač.
Novi pristup u mehaničkom dizajnu i multiphase PWM čine RIZ FIDELITY 50 odašiljače manjim, kompaktnijim i učinkovitijim.

Glavne značajke:

 • 85%-tna učinkovitost, tipično 90 %
 • AM ili DRM načini rada
 • DRM modulator / pobudni stupanj (en. Exciter) integriran u odašiljač
 • Podesiv u cijelom SV pojasu
 • Audio performanse kao kod FM-a
 • Dizajniran u modularnom konceptu
 • Redundancija
 • Intuitivna kontrola i nadzor
 • 20" zaslon osjetljiv na dodir
 • Upravljanje s udaljene lokacije za rad bez nadzora
 • Kompaktan dizajn

Document download HR