RIZ RT aplikacija

RIZ RT aplikacija upotrebljava se za prikupljanje svih potrebnih vrijednosti iz mjernih uređaja koristeći ručni terminal u procesu obračuna potrošnje električne energije. Namjena RIZ RT aplikacije je očitavanje obračunskih mjernih veličina, registara, krivulja opterećenja, knjiga događaja i parametara mjernih uređaja.

Općenito

RIZ RT Aplikacija se izvršava na Microsoft Windows Mobile operativnom sustavu, verzije 4 ili više.
Nadogradnja novih zahtjeva i dorada postojeće aplikacije obavlja se isključivo instalacijom nove verzije aplikacije preko postojeće, bez ikakve dorade hardvera terminala.


Podaci između sustava za naplatu i RIZ RT aplikacije razmjenjuju se prijenosom datoteka između stolnog računala u centru i ručnih terminala na kojima je aplikacija instalirana.


Datoteka sa podacima za očitavanje mjernih uređaja kao i izlazna datoteka s rezultatima očitavanja je u XML formatu čija je struktura objašnjena u dokumentu Struktura XML datoteka za prijenos podataka.
Prijenos XML datoteka obavlja se putem dvosmjernih komunikacijskih kanala između PC i RT.


Aplikacija se izvršava na svim vrstama terminala sa Microsoft Windows Mobile operativnim sustavom, kao na primjer:

 • Motorola MC75
 • Motorola MC55
 • Symbol PDT8100
 • Psion TEKLOGIX WORKABOUT PRO 7527C
 • HP IPAQ H2200 [1]
 • HP IPAQ HX4700 [1]
 • HP IPAQ HW6915 [1]
 • Bluebird Pidion BIP-6000

[1] Uređaji ne podržavaju rad sa sondom

Navigacija kroz aplikaciju RIZ RT


Navigacija kroz RIZ RT aplikaciju je moguća putem:

 • ekrana osjetljivog na dodir
 • virtualnom tipkovnicom terminala
 • tipkama na fizičkoj tipkovnici terminala.

Moguć je brži način navigacije korištenjem funkcijskih tipki.

Funkcijske tipke se mogu razlikovati na različitim vrstama terminala, te je eventualno potrebna manja prilagodba aplikacije ako se ne koriste terminali prethodno navedeni.

Redoslijed obilaska

Navigacija u aplikaciji je organizirana kroz izbornike. Mjerna mjesta su podijeljena u grupe po naseljima i ulicama.
Aplikacija omogućava različite načine sortiranja redoslijeda očitavanja mjernih mjesta u ulici:

 

 • po hodogramu (očitačkom hodu)
 • po adresi (niz kućnih brojeva u ulici)
 • po parnim/neparnim kućnim brojevima (najprije se očitava jedna strana ulice, a zatim, u povratku, druga)

 

Kod svakog od načina sortiranja redoslijeda dodatno se može odabrati uzlazni ili silazni poredak.

Sortiranje redoslijeda očitavanja je konfigurabilno i može se unaprijed odrediti za sve podatke u RIZ RT aplikaciji ili se može izvršiti samo za trenutni prikaz mjernih mjesta. Aplikacija omogućava provedbu sortiranja prilikom otvaranja ekrana prikaza mjernih mjesta (konfigurabilno).

Pretraživanje podataka

Aplikacija omogućava pretraživanje podataka prenesenih ulaznom XML datotekom putem:

 • Funkcijske tipke
 • Barkod čitača
 • Grafičkog korisničkog sučelja

Ako rezultat pretraživanja nije jednoznačan aplikacija nudi odabir s liste mogućih zapisa. Nakon odabira željenog mjernog mjesta aplikacija omogućuje očitavanje istog

Načini očitavanja mjernih uređaja

RIZ RT Aplikacija omogućuje očitanje mjernih uređaja na slijedeće načine:

 • Automatski sondom – ostvaruje se elektronički pomoću univerzalne sonde koja podržava oba komunikacijska protokola prema normama IEC62056-31 i IEC62056-21.
 • Ručno – ostvaruje se unosom očitanih podataka s pokaznika ili brojčanika brojila preko alfanumeričkih tipki na tipkovnici ručnog terminala ili putem grafičke tipkovnice na ekranu osjetljivom na dodir i zaprima pritiskom tipke ENTER. Pri tome se broji broj pokušaja upisa stanja.

Elektroničko očitavanje putem sonde

 

RIZ RT aplikacija podržava očitavanje digitalnih mjernih uređaja putem univerzalne sonde:

 • jednog elektroničkog brojila po protokolu prema normi IEC62056-31 preko priključne kutije PK100,
 • jednog elektroničkog brojila po protokolu prema normi IEC62056-21 preko optičkog sučelja na brojilu,
 • više umreženih elektroničkih brojila na sabirnici po protokolu prema normi IEC62056-31 preko jedne priključne kutije (trenutno u uporabi RIZ PK100),
 • više umreženih elektroničkih brojila na sabirnici (npr. RS485) po protokolu prema normi IEC62056-21 preko odgovarajućeg sučelja,
 • poziv nepoznatom brojilu koje komunicira po protokolu prema normama IEC62056-21 ili IEC62056-31
 • Prilikom očitanja sondom RIZ RT aplikacija uspoređuje digitalno očitani tvornički broj brojila s onim zapisanim u ulaznoj XML datoteci. Ukoliko postoji neslaganje podataka, aplikacija obavještava korisnika i omogućava prijenos možebitnih izmjena podataka putem izlazne XML datoteke.

Očitavanje nepoznatih elektroničkih brojila sondom

 

RT Aplikacija podržava funkciju poziva i očitanja nepoznatog brojila u slučaju da se ono ne nalazi u ulaznim podacima.
RIZ RT Aplikacija podržava očitavanje nepoznatog brojila putem funkcijske tipke. Pritiskom na funkcijsku tipku aplikacija traži nepoznato brojilo i potom ga očitava.
Ostvarujući očitanje nepoznatog brojila, uz podatke o očitanju obračunskih veličina, prikupljaju se i zapisuju svi dohvaćeni podaci.

 

Podržana brojila prilikom očitanja sondom


RIZ RT Aplikacija podržava očitavanje elektroničkih brojila koji rade po protokolu prema normama IEC62056-21 i IEC62056-31. Brojila koja RIZ RT aplikacija podržava su sljedeća:

 • RIZ EBM108 [2]
 • RIZ EBM96 [2]
 • RIZ EBM95 [2]
 • RIZ EBT95 [2]
 • RIZ EBT502 [2]
 • RIZ EBT308 [2]
 • ELSTER/ABB A1500
 • ELSTER/ABB AEM500    
 • Iskraemeco MT30
 • Iskraemeco MT31
 • Iskraemeco MT32
 • Iskraemeco MT851 [2]
 • Iskraemeco T31
 • Iskraemeco MT831 [2]
 • Iskraemeco ME372
 • Iskraemeco MT421 [2]
 • Iskraemeco MT173
 • Iskraemeco MT 351
 • Iskraemeco MT 371    
 • LandisGyr ZMD310
 • LandisGyr ZMD320
 • LandisGyr ZMD405
 • LandisGyr ZMD410
 • LandisGyr ZMG310
 • LandisGyr ZMG410

[2] Aplikacija podržava sve varijante tipa

 

Vrste podataka koji se očitavaju sondom


RIZ RT aplikacija podržava očitavanje sljedećih podataka (ukoliko mjerni uređaj podržava isto):

 • stanja registara elektroničkih brojila (sva obračunska razdoblja)
 • krivulje opterećenja na svim elektroničkim brojilima
 • knjige događaja elektroničkih brojila
 • cjelokupnog OBIS očitanja
 • parametara uređaja i to:
 • datum i vrijeme u brojilu
 • vrijeme reseta obračunskog perioda
 • limiti snage

Kontrola ispravnosti ručnog očitanja
Kontrola ispravnosti očitanja automatski se vrši kod ručnog unosa očitanja brojila.
Kontrola ispravnosti očitanja izvršava se prema nekoliko kriterija i u slučaju sumnje na ispravnost očitanja obavijesti se očitača na pokazniku ručnog terminala.

 

Očitavanje GPS koordinata
Pokretanjem RIZ RT aplikacije pokreće se i čitanje GPS koordinata, te taj proces nije potrebno posebno pokretati. RIZ RT aplikacija zapisuje GPS koordinate brojila prilikom samog očitavanja brojila. Očitane koordinate se zapisuju u GPS element izlazne XML datoteke.
Ukoliko terminal nema ugrađen GPS prijemnik, ova funkcionalnost neće imati utjecaj na rad aplikacije i očitavanje brojila.

 

Statistika očitanja
RIZ AMR aplikacija u svakom trenutku vodi statistiku očitanja mjernih uređaja, ulica, mjesta. Na zahtjev korisnika aplikacija prikazuje statistiku.
___________________________________________________________________________________________________________

[1] Uređaji ne podržavaju rad sa sondom
[2] Aplikacija podržava sve varijante tipa

 

Slika08 1Slika12 1Slika13 1

 

Motorola MC75                                       PDT8100


motorola-MC75pdt8100web

PDF documents:

1. XML struktura

2. Upute