ComMet2007

ComMet 2007 je aplikacija za lokalno očitavanje i parametriranje elektroničkih brojila.

Aplikacija podržava komunikaciju sa brojilima putem USB, RS485 i RS232(optičkog) sučelja stolnog računala.


ComMet2007 si


Glavne karakteristike:

  • Podrška za komunikaciju sa svim elektroničkim brojilima tvrtke RIZ Odašiljači.
  • Očitavanje potrošnje, obračunskih perioda, opteretne krivulje, knjige događaja.
  • Tabelarni prikaz očitanih podataka.
  • Programiranje tablice ukopnih vremena, limita snage, sata i datuma. Programiranje svih ostalih parametara je podržano putem parametar-datoteke.
  • Kreiranje parametar-datoteke.
  • Grafički prikaz krivulje opterećenja za brojila koja pamte profil snage.
  • Dva nivoa zaštite pristupa koristeći različite zaporke

Aktivacija programa vrši se e-mailom prema automatskom postupku implementiranom u programu.

Pokretanje programa je moguće na svim računalima sa instaliranim operativnim sustavima Windows 2000/XP/Vista/7.

 

ComMet2007

opteretna1