Priključne kutije PK100 / RK50

PK-100 je priključna kutija (terminal) za dvosmjernu komunikaciju EURIDIS (IEC 62056-31) sa brojilima spojenim na dvožičnu sabirnicu.

  • Očitavanje ili programiranje brojila obavlja se priključivanjem sonde GSM modula ili ručnog čitača na terminal PK-100
  • Sabirnica nema napajanje i galvanski je odvojena od brojila i priključenog GSM modula ili čitača
  • Na jednu zajedničku priključnu kutiju PK-100 može se spojiti sabirnica sa 1 do 100 brojila.
  • Najveća ukupna duljina svih vodova jedne sabirnice može biti 500 metara

pk100


Tehnički podaci:
Temperaturni opseg    -20 °C do +50 °C
Stupanj zaštite    IP53
Način ugradnje    vanjska
Dimenzije    80 mm × 80 mm × 27 mm
Težina    0,10 kg

RK-50 je razvodna kutija za spajanje vodova koji povezuju 1 do 3 brojila na sabirnicu ili za međuspajanje (nastavljanje) vodova.

  • Veličina je kao i priključna kutija PK-100
  • Poklopac kutije nema prihvata za sondu