GDL208 komunikacijski modul

GPRS GDL208 Data logger komunikacijski modul je uređaj koji služi za daljinsko očitavanje brojila električne energije. S jednim komunikatorom je moguće očitati najviše 232 brojila umreženih na Euridis i RS485 sabirnici. Podaci iz brojila se periodično očitavaju u vremenskom intervalu definiranom komunikacijskim modulom i pohranjuju u internu 2GB SD memoriju spremni za isporuku preko GPRS mreže. Daljinska komunikacija između centra za očitanje prema modulu GDL208 podržana je s dva protokola: FTP i HTTP. Uređaj ima web i e-mail sučelje.

GDL208 se radi u sljedećim kombinacijama komunikacijskih sučelja:

 

OPCIJE

max broj spojenih brojila po komunikaciji

NAPOMENA *

EURIDIS(E)

OPTIKA(O)

RS485(R)

GDL208-E101R-BI-*

100

1

32

Sve opcije mogu biti u izvedbi sa:
- unutarnjom antenom (oznaka J)
- vanjskom antenom (oznaka K)

GDL208-E2R-BI-*

200

-

32

GDL208-E101-BI-*

100

1

-

GDL208-E2-BI-*

200

-

-

 

Primjer:  GDL208-E1O1R-BI-J
E = 1 EURIDIS sonda; O = 1 OPTIČKA sonda; R = RS485; B = razred 10;
I = lokalna OPTIČKA komunikacija; J = unutarnja antena

GDL208

Tehnički podaci:

Nazivni napon    120 VAC - 250 VAC

Frekvencija    45 Hz - 55 Hz

Temperaturni opseg    specificirano radno područje -25 °C do +55 °C
temperatura skladištenja -30 °C do +65 °C

GSM mreže    GSM900/DCS1800

Prijenos podataka    GPRS class 10

Brzina prijenosa (download / upload)    36 kb/s / 18 kb/s (ovisno o shemi kodiranja)

Komunikacijska sučelja    IEC 62056-31 (EURIDIS)

IEC 62056-21 (Optička komunikacija)

RS 485 (Podatkovni protokol IEC 62056-21)

Kapacitet micro SD kartice    2 GB

Dimenzije    155 mm × 120 mm × 30 mm

Masa    0,52 kg

Stupanj zaštite    IP53, IP51 (verzija sa RS485)

Svjetleće diode (LED) za signalizaciju napajanja, statusa i jakosti GSM polja

Funkcionalne karakteristike:

  • Svaki komunikacijski modul ima jedinstveni 12-znamenkasti broj
  • Dinamičko ili statičko dodjeljivanje IP adrese
  • Komunikacija sa GDL208-om preko URL adrese
  • FTP server/klijent, HTTP klijent
  • Generiranje zadataka preko XML datoteka
  • Opcija javljanja promjene IP adrese preko e-mail-a

 PDF dokumenti:
1. Brošura
2. Upute za instalaciju

3. Folleto (ESP)