Elektromehanička brojila

Nudimo sljedeća elektromehanička brojila:
1. EBM 105
2. EBM 305