Često postavljana pitanja

Koja je glavna prednost elektroničkih brojila u odnosu na mehanička brojila?
Najvažnija prednost elektroničkih brojila je AMR, automatsko očitavanje brojila. Elektronička brojila omogućuju, daljinsko očitavanje brojila s računalom uz minimalni ljudski rad. Znači računalo očitaje brojilo (malo računalo).

Zašto je važno daljinsko očitavanje?
Daljinsko očitavanje brojila omogućuje smanjenje troškova očitanja, povećanje efikasnosti očitanja i točnost očitanja podataka? Računalo kad očitaje brojilo, očitat će ga točno ili ga neće nikako očitati.

Zašto se elektronička brojila zovu "Smart Meter"?
Zato što to jesu "Pametna brojila" koja imaju malo računalo u sebi.

Da li RIZ radi brojila po tuđoj licenci?
Ne, RIZ Odašiljači d.d. je vlasnik tehnologije. Brojila proizvedena u RIZ Odašiljačima su osmišljena, razvijena i proizvedena u RIZ-ovoj tvornici u Hrvatskoj od ruku hrvatskog radnika.

Kolika je točnost RIZ brojila?
Sva RIZ brojila EBM108, EBT308, EBM105 i EBT305 imaju točnost klase 1, odnosno točnija su od 1% i svi uređaji proizvedeni su induvidualno umjereni u labaratoriju. Brojilo EBM108 ima točnost bolju po cijelom strujnom opsegu od 0.5%.

Što još mjere brojila osim energije?
Osim četiri tipa energija, radne pozitivne, radne negativne, jalove pozitivne i jalove negativne, moguće je očitati iz brojila, snage, izvještaje svih 18 mjeseci unazad s energijama i snagama, krivulju snage za 512 dana, broj i vremena prebacivanja tarifa, faktore kvalitete mreže, vrijeme detekcije otvaranja poklopca i puno toga ostalog, oko 1MB podataka.

Da li je moguće prevariti RIZ-ovo brojilo?
Ne, brojila u sebi imaju detektor otvaranja poklopca, detektor prisustva snažnog magneta, zaštitu od pothladivanja i knjigu događaja, koja stalno, trajno bilježi različite događaje.

Koliko su kvalitetna RIZ-ova brojila?
U RIZ-ova brojila su ugrađene najkvalitetnije elektroničke komponente proizvedene u USA, Njemačkoj, Japanu i Hrvatskoj. RIZ-ova brojila imaju preko 300 komponenti a 45 komponenti je proizvedeno u Hrvatskoj. Od vanjskih partnera RIZ ugrađuje komponente Texas Instrumentsa, Analog Devicesa, National Semi, ST, VAC, Schaffner, Isabellenhuette, Schrack.. Broj komponenti proizvedenih u Hrvatskoj i ugrađenih u brojila je u rastu.

Po čemu se razlikuju RIZ-ova brojila od drugih proizvodača?
Po integriranom MTU. RIZ je jedini proizvodač na ovom prostoru koji ima programibilan i integriran MTU i UKS u brojilu, čime prilikom instalacije uz brojilo nije potrebno instalirati MTU prijemnik, čime se radi velika usteda energetskoj kući. Uz svako drugo brojilo je potrebno ugraditi MTU prijemnik koji kosta oko 30E.
Npr. na području Hrvatske ima instalirano uz brojilo oko pola milijona MTU prijemnika i uklopnih satova koji su nepotrebni uz nas uređaj. Ovi uređaji su instalirani vrmenski prije pojave RIZ-ovih brojila. Ovi uređaji opterećuju mrežu s 1MW snage.
Druga važna stvar je RIZ-ova laka instalacija s ručnim odabirom postavki koja omogućuje jednostavnu i brzu instalaciju brojila.

Kakve reference imaju RIZ-ova brojila?
U Hrvatskoj RIZ je najveći isporučilac brojila i ima instalirano preko trećine milijona brojila u svim ekstremnim uvjetima, od visoke slanosti, visoke vlažnosti i visokih temperatura. U Bosni i Hercegovini RIZ ima instalirano oko 10 000 brojila. RIZ je jedini hrvatski proizvodač elektroničkih brojila, zasad.

Kojom komunikacijom su opremljena RIZ brojila?
Brojila proizvedena u RIZ-u su opremljena elektromagnetskom komunikacijom po protokolu EURIDIS (norma IEC 62056-31), optičkom komunikacijom (norma IEC 62056-21) i RS485.

Da li je RIZ-ovo brojilo moguće spojiti na internet?
Da, moguce je, ako se uz brojilo spoji GDL208 GPRS TCP/IP komunikator, brojila se očitaju internet protokolom i brojilo može poslati e-mail, ima web sučelje i može mu se pristupititi preko URLa.

Koja brojila su dobra za zgrade?
Najbolji odabir brojila za AMR u zgradama je EURIDIS komunikacija. Ona omogucuje brzo, efiksno, umrežavanje brojila do 200 komada te 1GPRS modem, čime je cijena očitavanja smanjena na minimum.
Koja je maksimalna duljina linije za elektromagnetsko očitavanje brojila?
Normom IEC 62056-31 (protokol EURIDIS) propisana je maksimalna duljina komunikacijske linije koja iznosi 500 m. Ukoliko vaša primjena zahtijeva veæu dužinu komunikacijske linije, preporučujemo RIZ-EURIDIS REPETITORA.

Je li potrebno napajanje sabirnice za elektromagnetsko očitavanje brojila (EURIDIS)?
NE, sabirnica ne zahtijeva napajanje, te je sabirnica galvanski odvojena od brojila s 8kV. Sabirnica je galvanski odvojena i od sonde za očitavanje. Galvansko odvajanje je bitno zbog sigurnosnih razloga i prenaponskih smetnji iz energetske mreže.

Da li je GPRS očitavanje bolje od GSM očitavanja?
Sigurno da je, GPRS je mobilna komunikacija koja podržava TCP/IP protokol. Iz sigurnosnih razloga je moguće definirati privatnu VPN mrežu, koja je nevidljiva iz van sustava.
Je li potrebno u Komunikacijski GSM modul ugraditi SIM karticu za komunikaciju s GSM mrežom?

Koje su karakteristike kabla za Euridis komunikaciju?
Pogledajte dokument.
Što znače oznake iza oznake tipa brojila na natpisnoj pločici brojila, npr. EBT308-C1/2E1F-4KHGLM-RR?
Pogledajte dokument ili se poslužite aplikcijom.

Da li je moguće očitati RIZ-ovo brojilo kad nema napajanja?
DA, brojilo može prikazivati podatke i potrošnju na LCD-pokazniku i kad nema napajanja jer radi na bateriji.

Da li RIZ-ovo brojilo može preskočiti znamenku i tako prevariti potrošača?
NE, brojilo svakih 1 sat provjerava stvarnu nakumuliranu energiju i uspoređuje je s teoretski najvećom za 1 sat(230V*100A*1h) i u slučaju prekoračenja postavlja indikaciju pogreške na LCD pokazniku.

Da li RIZ-ovo brojilo može brojati unazad?
NE, svi registri su rastući, kumulativni. Svakih 1h se uspoređuje energija s starom i ona mora biti jednaka ili veća. Ako nije postavlja se indikacija na LCD pokazniku.

Kako se zaštićuje točnost podataka u brojilu?
Točnost podataka, bilo poslanih ili spremljenih u trajnoj memoriji dan je s CRC (CyclicRedundacyCheck) algoritmom.

Kako se zaštićuje privatnost podataka u brojilu?
Za privatnost podataka iz brojila, prilikom očitavanja i programiranja se koristi DES enkripcija.

Da li su RIZ-ova brojila interoberabilna s drugim proizvođačima?
Da, uz RIZ-ovo brojilo na EURIDIS sabirnici je moguće spojiti i brojila 8 svjetskih proizvođača koji podržavaju euridis. I svi mogu zajedno na istoj fizičkoj sabirnici raditi, s istim komunikatorom ili ručnim čitačem.

Što je to EURIDIS+?
EURIDIS+ je nadograđeni standard, koji podržava DLMS/COSEM i brzine na 9600bauda

Da li RIZ AMR treba telefonsku liniju za očitanjem?
NE, RIZ AMR podržava TCP/IP očitanje. Potreban je samo LAN kabel i s druge strane GPRS GDL208.

Da li je moguće brojilo očitavati s FTP protokolom s Filezillom?
DA, moguce je pristupiti podacima u .xml formatu preko FTP-a.

Na koji način je zastićena komunikacija izmedu računala i GSM komunikatora?
GSM komunikator, je jednoznačno definiran s tri parametra. Brojem GSM kartice, brojem komunikatora i ključem kartice. Komunikacija izmedu računala i GSM komunikatora se ostvaruju paketima koji su DES kriptirani. Ključ se nikad ne salje kroz kanal, vec se njime kriptiraju podaci na strani računala i dekriptiraju na strani GSM komunikatora.

Na koji način radi sinkronizacija sata u brojilima EBM108 i EBT308?
Na području Elektrodalmacije i Elektroprimorja sinkronizacija se radi svakodnevno s MTU-om DIN43861. U ostalim područjima HEP ODS-a je moguće napraviti sinkronizaciju: daljinski (ako je brojilo na RIZ_AMR), ručnim terminalom ili tipkama na brojilu.

Na koji način se prebacuje tarifa na EBM108 i EBT308?
Na području Dubrovnika, Splita, Šibenika, Zadra, Rijeke, Pule, Zagreba, Varaždina, Čakovca, Koprivnice, Požege i Virovitice brojilo prebacuje tarifu preko MTU komande. Na području Karlovca, Križa, Siska, Bjelovara, Osijeka, Vinkovaca i Gospića brojilo prebacuje samostalno s internim satom.

Da li je RIZ-ova oprema interoperabilna?
Da, sva RIZ-ova oprema je interoperabilna i to na tri razine. RIZ-ova brojila EBM i EBT308 se mogu umrežavati s brojilima drugih proizvođačima. RIZ-ov komunikator GDL208 može očitavati brojila drugih proizvođača. RIZ-ovu komunikatoru GDL208 se može pristupiti iz softvera za AMR drugih proizvođača. RIZ-ov softver RIZ AMR može očitavati opremu drugih proizvođača.