EBM108-C1/2G1T-4FKHLGM-R

Brojilo podržava istovremeno optičku komunikaciju (IEC 62056-21) i komunikaciju EURIDIS (IEC 62056-31).

Preuzmite dokumentaciju