Brojila za poduzetništvo

 • četverotarifna brojila razreda točnosti 1
 • ugrađenim MTU prijemnikom i/ili UKS-om
 • strujni opseg 5(10)-60(100) A
 • djelatna energija u oba smjera (A+, A-)
 • jalova energija u oba smjera(R+, R-)
 • sve energije odvojeno po tarifama (16 energija)
 • sve energije odvojeno fazama (12 energija)
 • sve energije po kvadrantima (8 energija)
 • krivulja opterećenja 15min, P+,P-,Q+,Q- najviše 512 dana
 • maksimalne snage radne i jalove, vremena nastanka
 • trenute struje, naponi, sve snage P,Q,S po fazama
 • faktor opterećenja, kut, po fazama, redoslijed faza
 • 18 obračunskih perioda
 • detektor jakog magnetskog polja i otvaranja priključnice
 • broj nestanaka napajanja(3min), vrijeme podnapon i prenapon
 • broj i vremena prebacivanja tarifa
 • broj i vremena očitavanja i programiranja
 • broj i vremena prijema MTU telegrama
 • programibilni limit osjetljiv na trenutnu ili 15min snagu
 • OBIS označavanje na pokazniku i komunikaciji
 • 12 sezona, dan u tjednu,praznici, 154 uklopnih vremena
 • ručno programiranje sata i limita
 • knjiga i bilježnica događaja
 • ugrađen 60A sklopnik, opcija.