Brojila za kućanstvo

 • četverotarifna brojila razreda točnosti 1
 • s ugrađenim MTU prijemnikom i/ili UKS-om
 • strujni opseg 5(10)-60(100) A
 • djelatna energiju u oba smjera (A+, A-)
 • snaga i vrijeme nastanka
 • 18 obračunskih perioda s energijama i snagama
 • detektor jakog magnetskog polja i otvaranja priključnice
 • broj nestanaka napajanja(3min), vrijeme podnapon, prenapon
 • broj i vremena prebacivanja tarifa
 • broj i vremena očitavanja i programiranja
 • broj i vremana prijema MTU telegrama
 • odvojena energija po tarifama i fazama
 • programiblilni limit odvojen za svaku tarifu
 • trenutna snaga, struja, napon, frekvencija, temperatura, alarmi
 • interni sat ili sat sinkron na mrezu
 • ugrađen 60A sklopnik, opcija

Predviđena su za unutarnju ugradnju. Brojila su izrađena u skladu sa zahtjevima normi IEC 62052-11 i IEC 62053-21.