Odašiljači

1. ISO 9001:2008 IQ Net - Certifikat

iso eng certificate 2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DRM

logic 05

 

3. Politika kvalitete

politika-kvalitete